service-index urls
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/aanloopgebieden_naut_beheer/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/actuele_wegenlijst/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ahn5_1996/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ahn5_1996_metadata/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/archeologie_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/archeologisch_terrein_infra/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/baggervakken_regio_wnz/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bathymetrie_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beeldmiddenoverzicht_luchtfoto/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beheerkaart_nat_nis/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/beleidslijn_grote_rivieren/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bestorting_oever_regio_zd/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/biezenkartering/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bkn/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/blokindeling_sonarreg/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_ijsselmeergebied/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_index/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_zeeland/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bonn/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bronhoudersgrenzen_bgt/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cbb_achtergrondkaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/clearways_scheepvaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cultuurhistorie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/defensie_belangengebieden/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/diepte_ijsselmeergebied/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/diepte_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_historie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_hull/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_index/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_projectgebieden/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/enc_achtergrondkaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/gebied_ecologische_waarde/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/geluidsbelasting/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/geluidschermen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/geluidswerende_voorzieningen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/geomorfologie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/gnss_stations_rws_locaties/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/grens_cp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/helicopterfotos/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_1996/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_1997/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_1998/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_1999/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2000/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2001/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2002/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2003/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2004/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2005/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2006/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2007/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2008/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2009/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2010/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2011/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2012/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2013/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2014/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2015/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2016/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2017/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2018/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2019/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2020/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2021/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hydrografischekaart_ijsselmeer/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/inspire_bodemhoogte_5mtr/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/inspire_bodemhoogte_5mtr_regio/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/installaties_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kabels_en_leidingen_zeeland/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_mariene_strategie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kerngis_droog/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kerngis_droog_nis/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kgd/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kitesurflocaties_deltawateren/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_maatregelen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_toetsingskader_macrofauna/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kubering/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijn_landen_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnzorg/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustwacht_surveillancegebieden/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kweldervegetatie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/lodingsvakken_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/lozingsobjecten/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_divers/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_ecotopen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_geomorfologie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_kweldervegetatie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_lidar/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/luchtfoto_zeegras/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/markeerdiepte_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/maximum_snelheden_wegen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/meetnet_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/metadata_update_pgeopub/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouw_blokverdeling_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouwregeling/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/militaire_gebieden/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mirt/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/monitoringsgebieden_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mwtl_raaien/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/n2000_habitatkaarten/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nationaal_hydrologisch_instrumentarium/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/natuur_vriendelijke_oevers/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_bluespots/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2010/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2011/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2012/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2013/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2014/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2015/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2016/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2017/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2018/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_kunstwerken_2019/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_meerjarenplanning_verhardingsonderhoud_mjpv/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2012/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2013/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2014/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2015/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2016/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2017/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2018/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2019/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzee_beheergrens_water_bodem/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzeekustvisserijakkoord_2017_vibeg2/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_road_junctions/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_vaarwegen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_vaarwegen_route/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegbeheerderskaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1982/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1983/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1984/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1985/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1986/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1987/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1988/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1989/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1990/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1991/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1992/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1993/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1994/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1995/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1996/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1997/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1998/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_1999/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2000/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2001/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2002/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2003/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2004/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2005/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2006/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2007/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2009/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2010/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2011/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2012/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2013/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2014/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2015/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2016/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2017/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2018/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2019/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_historie_2020/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_route/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_straatniveau/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ondiepeboringen_tnonitg/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/P_GDR/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/pkb_waddenzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/primaire_waterkering/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/recreatie_scheepvaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/regio/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/regiogebieden_rijkswaterstaat/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/regionale_keringen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ribbelnummers_vaargeulen_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/richtlijn_stedelijkafvalwater/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rivierkaarten_1830_1962/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rivierkaarten_1830_1962_index/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ror_overstromingsrisico/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_legger_2_0/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_monumenten_beschermd/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_vegetatielegger/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/schelpdierwateren/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/staande_mast_route/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/stort_loswal/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_deltawater/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toegangbep_besluit_voordelta/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toekomstige_contracten_vobo/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/tophoogte/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/topografie_kust/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/untitled/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaargeulen_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaargeulen_regio_wnz/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarweg_markeringen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarwegenkaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarweginformatie/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vaarwegmeubilair/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vbda_vlakken/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vergunning_zandwinning_zeeland/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2018_2020/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersscheidingsstelsel_nz/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vild/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vlieglijnen_hoogte/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/vliegroutes_kustwachtvliegtuig_op_de_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/waterbeheer_ijsselmeergebied/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/waterbeheergrenzen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/waterplanten_ijsselmeergebied/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/waterstaatskaarten/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wegenkaart/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/weggeg/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/wingebieden_noordzee/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/world_maritime_boundaries/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/world_national_boundaries/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zand_ncp/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zeegebied_passagiersschepen/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zeegras/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zuiderzeewerken/ows?
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/zwemwateronderzoek/ows?