ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/kaderrichtlijn_water)

KRW stroomgebieddistricten (1)
KRW deelstroomgebieden (2)
schelpdierwateren (5)
KRW oppervlaktewaterdelen lijn (7)
KRW oppervlaktewaterdelen vlak (8)
KRW oppervlaktewaterlichamen lijn (10)
KRW oppervlaktewaterlichamen vlak (11)