ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/nwp_voldoende_water)

waterakkoord (0)
W01, Twentekanalen Overijsselse Vecht W01, Twentekanalen Overijsselse Vecht
W02, Volkerak-Zoommeer W02, Volkerak-Zoommeer
W03, Meppelerdiepen Overijsselsche Vecht W03, Meppelerdiepen Overijsselsche Vecht
W04, Hollandsche IJssel en Lek W04, Hollandsche IJssel en Lek
W05, RWS-IJsselmeergebied, Hhs Hollands Noorderkwartier en Hhs Amstel, Gooi en Vecht W05, RWS-IJsselmeergebied, Hhs Hollands Noorderkwartier en Hhs Amstel, Gooi en Vecht
W06, Noordzeekanaal en Amsterdam – Rijnkanaal W06, Noordzeekanaal en Amsterdam – Rijnkanaal
W07, Midden Limburgse en Noord-Brabantse kanalen W07, Midden Limburgse en Noord-Brabantse kanalen
W08, RWS Midden-Nederland, Prov. Flevoland, Ws Zuiderzeeland W08, RWS Midden-Nederland, Prov. Flevoland, Ws Zuiderzeeland
W09, Noord Nederland W09, Noord Nederland
W10, Veluwe en IJssel W10, Veluwe en IJssel
W11, Betuwepand W11, Betuwepand
W12, Gem.Zwartewaterland, RWS, Ws Groot Salland en Ws Reest & Wieden W12, Gem.Zwartewaterland, RWS, Ws Groot Salland en Ws Reest & Wieden
W13, Vallei & Eem W13, Vallei & Eem
W14, RWS IJsselmeergebied, Prov.Flevoland, Ws Zuiderzeeland, Ws Reest en Wieden W14, RWS IJsselmeergebied, Prov.Flevoland, Ws Zuiderzeeland, Ws Reest en Wieden
W15, Waterschap Veluwe (Randmeren) W15, Waterschap Veluwe (Randmeren)
W16, Waterakkoord Blauw Knooppunt Rijn en IJssel W16, Waterakkoord Blauw Knooppunt Rijn en IJssel
W17, Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen (KWA) Midden-Holland W17, Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen (KWA) Midden-Holland
W18, Maasafvoerverdrag W18, Maasafvoerverdrag
W19, RBW Groningen Drenthe W19, RBW Groningen Drenthe
W20, Drenthe W20, Drenthe
peilbesluiten (1)
P1, Peilbesluit Volkerak / Zoommeer P1, Peilbesluit Volkerak / Zoommeer
P2, Peilbesluit Rijkswateren Ijsselmeergebied P2, Peilbesluit Rijkswateren Ijsselmeergebied
P3, Peilbesluit boezem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal P3, Peilbesluit boezem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal
P4, Peilbesluit Veerse Meer P4, Peilbesluit Veerse Meer
P5, Peilbesluit Grevelingenmeer P5, Peilbesluit Grevelingenmeer
P6, Peilbesluit voor Betuwepand P6, Peilbesluit voor Betuwepand
gemaal (2)
Gemaal Gemaal
sluis_of_spui (3)
Sluis of spui * Sluis of spui *
stuw_met_sluis (4)
Stuw met sluis Stuw met sluis
aan_afvoer_regionaal_water (5)
Belangrijke kranen aan- en afvoer regionale wateren Belangrijke kranen aan- en afvoer regionale wateren
zout_zoetscheiding (6)
Zout-zoetscheiding Zout-zoetscheiding
afsluitdijk_houtribdijk (7)
natura_2000-gebieden_in_het_hoofdwatersysteem__(per_1_januari_2022) (8)