ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/toepassingsgebied_beleidslijn_kust)

doorgaande-20m_nap (1)
Doorgaande NAP -20m lijn Doorgaande NAP -20m lijn
doorgaande-20m_nap_2km (2)
Doorgaande NAP -20m lijn op 2km afstand Doorgaande NAP -20m lijn op 2km afstand
PKB-gebied_derde_nota_waddenzee (3)
doorgetrokken_binnenduinrand (4)
kustfundatie_land_tbk (5)
kustfundatie_tbk (6)