ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GDR/nwp_overzichtskaart_waddenzee_eems_dollard)

bevoegdheidslijn (0)
Bevoegdheidslijn Bevoegdheidslijn
projecten_pagw (2)
PAGW-project PAGW-project
projecten_mirt (3)
MIRT-project MIRT-project
projecten_mirt_line (4)
 MIRT- project MIRT- project
projecten_vnr (5)
Vervanging en renovatie opgave (V&R) Vervanging en renovatie opgave (V&R)
havens (6)
Havens van nationaal belang Havens van nationaal belang
verdragsgebied_eems_dollard (7)
Verdragsgebied Eems-Dollard Verdragsgebied Eems-Dollard
suppleties_kust (8)
Suppleties kust Suppleties kust
gemaal (10)
Gemaal Gemaal
overige_sluizen (11)
Overige sluizen en kunstwerken Overige sluizen en kunstwerken
areaal_primaire_waterkering (12)
Areaal primaire waterkering in beheer bij Rijkswaterstaat (incl. kunstwerken) Areaal primaire waterkering in beheer bij Rijkswaterstaat (incl. kunstwerken)
primaire_waterkering (13)
Primaire waterkering Primaire waterkering
kunstwerk (14)
Primair waterkerend kunstwerk in beheer bij Rijkswaterstaat Primair waterkerend kunstwerk in beheer bij Rijkswaterstaat
zeetoegangsgeul (16)
Zeetoegangsgeul Zeetoegangsgeul
zeecorridor (17)
Zeecorridor Zeecorridor
hoofdtransportas (18)
Hoofdtransportas Hoofdtransportas
hoofdvaarwegen (19)
Hoofdvaarwegen Hoofdvaarwegen
verkeer_symbolen (20)
verkeersscheidingsstelsel (21)
scheepvaartinfrastructuur (22)
basiskustlijn (23)
Basiskustlijn Basiskustlijn
natura_2000-gebieden_in_het_hoofdwatersysteem__(per_1_januari_2022) (24)
lauwersmeer (25)
waddenzee_en_eemsdollard (26)
Hoofdwatersysteem Hoofdwatersysteem
Zandplaten Zandplaten